Anvisningar

Ansökan Konstnärlig Idégestaltning 2020

 

Observera att du endast kan söka digitalt till Konstnärlig Idégestaltning.
Den digitala ansökan 2020 till Idégestaltning är öppen nu fram till söndag 24 maj 2019.

 

1. Registrera dig

Du registrerar dig under Ansökan / Registrera dig.

2. Beskriv ditt projekt

Projektplanen innehåller följande rubriker:

1. Bakgrund

Här resonerar du kring valet av område:
Varför just detta ämne? Kort beskrivning av ämnets omfång som du ser det och varför du väljer det. Finns det någon aspekt som speciellt intresserar dig?

2. Syfte, mål, problemformulering

Här formuleras problemet, uppgiften, frågeställningen du vill ägna dig åt.
Varför är det viktigt för dig att utforska just detta område?
Vad förväntar du dig av resultatet?

3. Genomförande

I denna del av planen bör följande ingå:

Val av metod
– Hur ska jag gå tillväga? Vilka olika metoder kan finnas, resonera kring för – och nackdelar.

Val och insamlande av information och material
– Vad är det för typ av information eller kunskap jag vill söka? Var finns den och hur kan jag tillägna mig den?

Upprättande av tidsplan
– Försök att bestämma ett ungefärligt tidsschema. Av 33 veckor ägnas x% åt … x% åt….

4. Presentation av mig själv och varför jag vill genomföra mitt projekt på Göteborgs Konstskola:

Berätta om dig själv, dina intressen, dina förkunskaper och varför du anser det vara viktigt att studera i projektform.

3. Ladda upp arbetsprover

Ladda upp max 10 arbetsprover. Välj arbetsprover som är relevanta för ditt projekt och visar hur du har arbetat tidigare.
Observera att uppladdning av arbetsprover i video / ljud sker på anvisad plats.

Bilder:
Max 3 MB (per bild), 72 dpi,  min bredd 1024 px
Format: .jpg

Rörlig bild / video: 
Det enklaste och säkraste är en länk till Youtube/Vimeo

Uppladdning på danid:
Max 10 MB/video, max 3 minuter
Format:  .mp4 .m4v .mov

Ljudfiler:
Max 10 MB/ljudfil, max 3 min
Format: .mp3 .wav

Det är den sökandes ansvar att inskickade digitala prover fungerar enligt anvisningarna. Använd förhandsvisningen för att kontrollera din ansökan.

4. Beskrivning av arbetsprover

Du ska ange teknik, originalmått och år. (Längd / min vid video / ljudverk)
Du kan också beskriva arbetsprovet kortfattat i textfältet.

5. Redigera din ansökan

Du har möjlighet att redigera din ansökan under hela ansökningsperioden. Glöm inte att spara!
Logga in senare igen för att komplettera ansökan.

6 Skicka in

När du är klar med din ansökan, klicka på  ”Ansökan klar”. Du får ett bekräftelsemail till din registrerade mailadress när du skickat in din ansökan.

 expeditionsavgiften

Den tidigare expeditionsavgiften är numera borttagen.

8. Frågor

Kontakta oss på lars.wulcan@gbgkonstskola.se om du har frågor om ansökningsförfarandet.

Resultatet av antagningen

Antagningsresultatet meddelas via mail, måndag 2 juni 2020. De antagna meddelas även per post.

Ansökningsmaterialet bedöms av en jury. Skriftliga besked lämnas alla sökande när resultatet av intagningen är klar.

Om bekräftelse på studieplats erhållits från skolan skall antagen student insända 750 kronor i anmälningsavgift senast  17 juni för att få behålla sin plats. Avgiften betalas på bankgiro 5859-0092. OBS. Skriv namn och personnummer! Anmälningsavgiften dras av från terminsavgiften.

Tips

  • Ansökningsformuläret fungerar bäst i Firefox eller Safari. Om du upplever problem i andra webbläsare försök med att byta.
  • Om du har problem med uppladdningen så kontrollera först att du använder tillåtna filformat.
  • Kontrollera att din webbläsare (vi rekommenderar Firefox) tillåter JavaScript och Cookies.
  • Filnamn: Tänk på att inte använda å, ä, ö, kommatecken, frågetecken eller mellanslag.
  • Om du varit inloggad för länge utan aktivitet så kan du loggas ut automatiskt av säkerhetsskäl. Logga då in igen.
  • Spara ofta! Glöm inte att spara innan du lämnar sidan. Du måste spara för att dina uppgifter och arbetsprover skall skickas till vår server. Om materialet du laddat upp inte finns kvar när du förhandsvisar eller loggar in på nytt beror det på att du glömt att spara.