Villkor för ansökan

Vid registrering godkänner du att de uppgifter du lämnar kommer att registreras och databehandlas hos Göteborgs konstskola.

Den tidigare Expeditionsavgiften är borttagen.

Antagningsresultatet meddelas fredag 3 juni 2019 via mail. De antagna meddelas även per post.

I giltig ansökan ingår: Arbetsprover, ansökningsblankett med sökandes personuppgifter, utbildning- eller yrkeserfarenhet, motivation samt utbildningsbevis (gymnasie- utbildning eller högre utbildning).

Om bekräftelse på studieplats erhållits från skolan skall antagen student insända 750 kronor i anmälningsavgift senast måndag 17 juni för att få behålla sin plats. Student som påbörjar undervisningen får avräkna anmälningsavgiften mot terminsavgiften som ska betalas in vid terminens början. Om du som antagen student vill avstå från din plats måste det ske skriftligt senast den 8 juli 2019.

Vi ber dej använda bankgiro 5859-0092 för inbetalning av anmälningsavgiften.

Förhinder för att påbörja eller fortsätta studier befriar från avgift endast om anmälan därom inkommer enligt ovan angiven tid. Avstår student från accepterad utbildningsplats senare, eller avslutar studierna under påbörjat läsår måste avgiften betalas för hela läsåret, eftersom skolan då står med tom och obetald utbildningsplats.

Det är önskvärt att studenten fullföljer hela utbildningen Giltiga skäl för avbrott efter ett läsår är högskolestudier, sjukdom eller liknande. I dessa fall krävs skriftligt intyg.

Det är viktigt att du som antagen student i god tid kontaktar CSN för att ansöka om studielån. Om du har förbrukat dina studielån enligt CSN:s avdelning A3 för studier vid eftergymnasial, högskoleförberedande konst- och kulturutbildning bör du ha alternativa försörjningsmöjligheter med arbetstider som ligger utanför skolans schema.

Intyg om utbildning utfärdas endast för fullföljda studier.

Vid skolan inskriven student har närvaroplikt.