Villkor för ansökan

Vid registrering godkänner du att de uppgifter du lämnar kommer att registreras och databehandlas hos Göteborgs konstskola.

Expeditionsavgift vid ansökan är 100 kr och ska sättas in på skolans bankgiro 5859-0092 innan ansökningsperiodens slut för att ansökan ska kunna behandlas.

Antagningsresultatet meddelas fredag 2 juni 2017 på hemsidan. De antagna meddelas även per post.

I giltig ansökan ingår: Arbetsprover, ansökningsblankett med sökandes personuppgifter, utbildning- eller yrkeserfarenhet, motivation samt utbildningsbevis (gymnasie- utbildning eller högre utbildning).

Om bekräftelse på studieplats erhållits från skolan skall antagen student insända 500 kronor i anmälningsavgift senast måndag 13 juni för att få behålla sin plats. Student som påbörjar undervisningen får avräkna anmälningsavgiften mot terminsavgiften som ska betalas in vid terminens början. Om du som antagen student vill avstå från din plats måste det ske skriftligt senast den 17 juli 2015.

Vi ber dej använda bankgiro 5859-0092 för inbetalning av anmälningsavgiften.

Om sökande har en ettårig konstutbildning och har för- brukat sitt studiemedel på utbildningens nivå är det möjligt att söka direkt till årskurs 2, grundutbildning, inriktning Måleri. Obs! I mån av plats, få platser.

Förhinder för att påbörja eller fortsätta studier befriar från avgift endast om anmälan därom inkommer enligt ovan angiven tid. Avstår student från accepterad utbildningsplats senare, eller avslutar studierna under påbörjat läsår måste avgiften betalas för hela läsåret, eftersom skolan då står med tom och obetald utbildningsplats.

Det är önskvärt att studenten fullföljer hela utbild- ningen eftersom det finns en pedagogisk tanke bakom det tvååriga upplägget. Giltiga skäl för avbrott efter ett läsår är högskolestudier, sjukdom eller lik- nande. I dessa fall krävs skriftligt intyg.

Det är viktigt att du som antagen student i god tid kontaktar CSN för att ansöka om studielån. Om du har förbrukat dina studielån enligt CSN:s avdelning A2 för studier vid eftergymnasial, högskoleförberedande konst- och kulturutbildning bör du ha alternativa försörjningsmöjligheter med arbetstider som ligger utanför skolans schema.

Intyg om utbildning utfärdas endast för fullföljda studier.

Vid skolan inskriven student har närvaroplikt.